เนื้อหาข่าว

15 พฤษภาคม 2566 | 146 Views

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2566


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5/2566 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3