ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ที่อยู่:สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)เลขที่ 65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์:053-328496-8 ในวันและเวลาราชการ

โทรสาร:053-328494, 053-328229

วันราชการ:วันจันทร์ - วันศุกร์

เวลาราชการ:08:30 - 16:30 น.

หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่อยู่: อาคาร 3 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 053-328496-8 3508,3509,3510

โทรสาร: 053-328494

อีเมล์ :[email protected]

เวลาราชการ:08:30 - 16:30 น.

 

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ที่อยู่:อุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์:053-114-110-5

โทรสาร:053-114196

E-mail:[email protected]

Facebook:/อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เว็บไซต์:royalparkrajapruek.org