นโยบายการตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับเรา > นโยบายการตรวจสอบภายใน

นโยบายการตรวจสอบภายใน


นโยบายการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจับและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นโยบายการตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564