กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

เกี่ยวกับเรา > กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน


กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564