เนื้อหาข่าว

7 ตุลาคม 2564 | 62 Views

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์


วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจในการเปิดตรวจการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจะเข้าตรวจสอบ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์