เนื้อหาข่าว

11 มีนาคม 2565 | 51 Views

ประชุมประจำเดือนมีนาคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3