เนื้อหาข่าว

22 สิงหาคม 2565 | 369 Views

งาน“ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่ ณ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่


วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำโดย นางวัชรีฐ์ พรรณเรืองรอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมงาน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ศิลปหัตถกรรมพื้นที่สูง..กัญชงของแม่” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่