เนื้อหาข่าว

10 เมษายน 2566 | 103 Views

ประชุมประจำเดือนเมษายน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2566


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3