เนื้อหาข่าว

3 กุมภาพันธ์ 2566 | 310 Views

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2566


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3