เนื้อหาข่าว

21 ตุลาคม 2565 | 425 Views

การประชุมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนแผน IT ระยะ 5 ปี ร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และแผน


  ในวันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับสำนักยุทธศาสตร์และแผน และศูนย์ข้อมูล ได้ประชุมสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนแผน IT ระยะ 5 ปี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้าน IT ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 3