เนื้อหาข่าว

9 กันยายน 2565 | 368 Views

ประชุมประจำเดือนกันยายน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 9/2565 ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3