เนื้อหาข่าว

6 ธันวาคม 2565 | 248 Views

ประชุมประจำเดือนธันวาคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 12/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3