เนื้อหาข่าว

8 พฤศจิกายน 2565 | 269 Views

ร่วมสัมมนา โครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน"


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน" ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่