เนื้อหาข่าว

9 มีนาคม 2566 | 131 Views

ประชุมประจำเดือนมีนาคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2566


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3