เนื้อหาข่าว

2 พฤศจิกายน 2565 | 362 Views

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 11/2565 ในวันที่ 2 พฤศิกายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3