เนื้อหาข่าว

17 มิถุนายน 2565 | 255 Views

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 6/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่  6/2565 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3