เนื้อหาข่าว

1 เมษายน 2565 | 41 Views

ประชุมประจำเดือนเมษายน หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์