เนื้อหาข่าว

11 มกราคม 2566 | 224 Views

ประชุมประจำเดือนมกราคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2566


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3