เนื้อหาข่าว

8 กรกฏาคม 2565 | 308 Views

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 7/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่  7/2565 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30  น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3