เนื้อหาข่าว

11 กุมภาพันธ์ 2565 | 374 Views

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2565


การประชุมประจำเดือนหน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในกำหนดการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานงานที่มอบหมาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3